wtorek, 23 lipca 2013

Zastosowanie platyny

W latach 1987 – 2002 podwoiło się światowe zużycie platyny[1]. Dalszy wzrost był obserwowany do 2005 roku, a w latach 2005 – 2012 ustabilizował się na poziomie ok. 250 ton rocznie (w 2007 roku popyt osiągnął historyczną wartość 257,2 tony). Wzrost zużycia platyny w ostatnich latach dokonał się głównie za sprawą rynku chińskiego i europejskiego[2]. Postęp technologiczny umożliwił wprowadzenie tańszej produkcji oraz obniżył koszty recyklingu. Nie mniejsze znacznie miało szersze zastosowanie platyny w przemyśle. O ile popyt w Japonii na biżuterię malał (na korzyść katalizatorów samochodowych) o tyle w Chinach dokonał się dynamiczny wzrost konsumpcji w branży jubilerskiej. Do zwiększenia zużycia platyny przyczyniły się również bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące norm emisji spalin[3].

Rynki azjatyckie są wiodącym konsumentem platyny na świecie. W 2012 roku łączna konsumpcja Chin i Japonii wyniosła 108,7 tony co stanowi 43% światowego zapotrzebowania. W Europie zużyto 59,9 tony (prawie ¼), a w Ameryce Północnej (Kanada i Stany Zjednoczone) 38,4 tony (15%). Pozostałe kraje na świecie skonsumowały 44 tony platyny (18%)[4].

Wykres. Struktura geograficzna popytu na platynę w 2012 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:  Johnson Matthey Plc.

Platynowce znalazły szerokie zastosowanie w gospodarce ze względu na swoje cechy: odporność na korozję, wysoka temperatura topnienia oraz właściwości katalityczne przyspieszające przebieg reakcji chemicznych.
Platynę wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji katalizatorów samochodowych, która przyspiesza spalanie szkodliwych spalin do gazów nie posiadających właściwości toksycznych[5]. Jest również bardzo pożądana przez branżę jubilerską. Biżuteria produkowana z platyny zawiera zazwyczaj ok. 85% tego metalu, a pozostałe platynowce służą jako dodatek, który optymalizuje jej właściwości do wymagań branży jubilerskiej. Zastosowanie platyny w przemyśle chemicznym sięga początku XX wieku. Wykorzystywana jest do produkcji kwasu azotowego z którego pozyskiwane są nawozy azotowe będące ważnym składnikiem odżywczym roślin. Znalazła szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów ze szkła: jako wzmocnienie włókien szklanych, do produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD), szkieł optycznych i okulistycznych, opakowań ze szkła oraz szkieł ceramicznych. Z kolei w przemyśle elektrycznym jest bardzo pożądana ze względu na wysokie przewodnictwo prądu i stabilne właściwości elektryczne[6]. Platyna bierze udział w produkcji dysków twardych celem zwiększenia ich pojemności oraz w stomatologii jako składnik wypełnień[7]. W medycynie znalazła zastosowanie jako element rozruszników serca – nie koroduje wewnątrz ciała, bardzo rzadko wywołuje reakcje alergiczne oraz charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi[8]. Od lat 70-tych XX wieku kompleksowe związki platyny służą w terapii przeciwnowotworowej, np. cis-platyna i karboplatyna[9].  Zastosowanie platyny w przemyśle petrochemicznym stanowi kluczowy składnik w produkcji. Katalizatory platynowe używane w trakcie rafinacji wytwarzają wysokooktanową benzynę - bez platyny, rafinerie nie będą w stanie wyprodukować wystarczającej ilości benzyny do bieżących wymagań[10].
W ujęciu sektorowym czołowym odbiorcą platyny w 2012 roku byli producenci katalizatorów samochodowych głównie z krajów europejskich. Platyna jest bardzo ceniona również przez branżę jubilerską, której zdecydowanie największym odbiorcą są Chiny. Chińska biżuteria konsumuje ponad połowę światowego zużycia platyny  w tej branży. Producenci katalizatorów i biżuterii realizują razem 72% światowego popytu na platynę. Znacznie mniejsze znaczenie ma popyt inwestycyjny (6%), w przemyśle chemicznym (6%), medyczny (3%), na wyroby ze szkła (3%), w przemyśle petrochemicznym oraz elektrycznym (po 2%)[11].

Wykres. Struktura sektorowa popytu na platynę w 2012 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Johnson Matthey Plc.
[1] D. R. Wilburn, D. I. Bleiwas, Platinum-Group Metals—World Supply and Demand, U.S. Geological Survey, http://pubs.usgs.gov/of/2004/1224/2004-1224.pdf, s. 56, 21.04.2013.
[2]  Johnson Matthey Plc, Market Data Tables, www.platinum.matthey.com/publications/market-data-tables, 21.04.2013.
[3] D. R. Wilburn, D. I. Bleiwas, Platinum-Group Metals—World Supply and Demand, U.S. Geological Survey, http://pubs.usgs.gov/of/2004/1224/2004-1224.pdf, s. 57, 21.04.2013.
[4]  Johnson Matthey Plc, Market Data Tables, www.platinum.matthey.com/publications/market-data-tables, 21.04.2013.
[5] J. R. Craig, D. J. Vaughan, B. J. Skinner, op. cit., s. 324-325.
[6]  Johnson Matthey Plc, Applictions, www.platinum.matthey.com/about-pgm/applications, 21.04.2013.
[7] U.S. Geological Survey, Platinum-Group Metals, http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/platinum/mcs-2013-plati.pdf, 21.04.2013.
[8]  Johnson Matthey Plc, Applictions, www.platinum.matthey.com/about-pgm/applications, 21.04.2013.
[9] Alicja Klimczak, Katarzyna Kubiak, Poszukiwanie nowych leków przeciwnowotworowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, http://pml.strefa.pl/ePUBLI/158/16.pdf, 21.04.2013.
[10]  Johnson Matthey Plc, Applictions, www.platinum.matthey.com/about-pgm/applications, 21.04.2013.
[11]  Johnson Matthey Plc, Market Data Tables, www.platinum.matthey.com/publications/market-data-tables, 21.04.2013.

0 komentarze:

Prześlij komentarz